Immunförsvar

Över 70% av kroppens immunförsvar är koncentrerat till tarmen, ett tillräckligt stort antal goda bakterier kan bidra till att stödja immunsystemet, balansera mikrofloran och att stödja immunfunktionen. Dessa goda bakterier hjälper till att bygga vårat naturliga försvar från födsel och upprätthåller vårt immunförsvar hela livet.

I en stor studie av ProVen-s goda bakterier visade sig dessa bidra till att stödja en god utveckling av immunsystemet hos nyfödda barn. Barnen följdes upp till två års ålder.

Läs mer Läs mindre